สุสานครอบครัว สำหรับ 1-8 ท่าน

สุสานครอบครัว สำหรับ 1- 8 ท่านขนาดพื้นที่ 96 ตร.ม. (8×12)  Family Burial Plot พื้นที่แถวแรกจะมีมีพื้นมากกว่า

สุสานครอบครัว 1-8 ท่าน ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และความต้องการว่าจะใช้พื้นที่ 1,2,4,6,8 หลุม ราคารวมสิ่งปลูกสร้างประมาณ 3 ล้านกว่าถึงเกือบ 6 ล้าน

เงื่อนไข

 • สามารถผ่านชำระ
 • ผ่อนชำระได้  2-3 ไม่มีดอกเบี้ย
 • ค่าบำรุงรักษาจ่ายแค่เพียงครั้งเดียวเมื่อตอนซื้อเท่านั้น
 • มีเตาเผาส่วนตัว
 • สามารถแยกผ่อนชำระ เป็นผ่อนชำระที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง
 • สามารถใช้งานได้เมื่อผ่อนชำระ หรือ จ่ายเงินครบตามจำนวนแล้วเท่านั้น
 • ถ้าลูกค้าต้องการทำแซี พิธีเสริมโชคชะตา ต้องชำระให้ครบตามจำนวน

สุสานครอบครัวจะถูกออกแบบจัดวางภูมิทัศน์ที่สมบูรณ์แบบ แสดงให้เห็นถึงคุณงามความดีอันเป็นนิรันดร์ของบรรพบุรุษที่คอยพิทักษ์คุ้มครองลูกหลานและจารึกความยิ่งใหญ่ของตระกูลสืบไป

 • สุสานครอบครัว
 • สุสานครอบครัว
 • สุสานครอบครัว
 • สุสานครอบครัว
 • สุสานครอบครัว
 • สุสานครอบครัว