รู้จักฮวงซุ้ย และฮวงจุ้ย

รู้จักฮวงซุ้ยและฮวงจุ้ย
“ฮวงซุ้ย” ที่ดี คือ การหาพลังทิศทาง และความสมดุลของธาตุทั้ง5 ให้เหมาะสม ตามกาลเวลา และสภาพสิ่งแวดล้อมนั้นๆ