แปลงฝัง

สถานที่พักสำหรับผู้ล่วงลับ

มนุษย์เกิดจากดินต้องกลับคืนสู่ดิน จึงจะพบความสงบสุขที่แท้จริง
ดินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามต่างมีความเชื่อเหมือนกันว่า ทวยเทพหรือพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดิน

โดยเฉพาะชาวจีน ที่มีความผูกพักกับธาตุทั้งสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นอย่างมาก นักปรัชญาจีนไม่ว่าจะเป็นขงจื้อ หรือจูซีได้เขียนคัมภีร์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและคุณค่าที่มนุษย์ควรยึดถือ มนุษย์ต้องดูแลดิน ถ้าดินอุดมสมบูรณ์ ชีวิตก็จะมีความสุข ร่ำรวย และเมื่อชีวิตถึงจุดจบ ดวงวิญญาณส่วนหนึ่งกลายเป็นลมปราณคืนสู่ท้องฟ้า อีกส่วนหนึ่งกลายเป็นสสารแล้วคืนสู่ผืนดิน พบกับความสงบสุขชั่วนิรันดร์ ชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับการเลือกที่พักสุดท้าย เพราะดวงวิญญาณหลังจากที่กลับสู่ดินแล้ว จะได้ปกป้องช่วยเหลือลูกหลาน เรียกเงินทอง เสริมความมั่งคั่งให้ตระกูลสืบไป

สร้างความสบายใจและสดชื่นให้กับลูกหลาน

ความสมบูรณ์และสมดุลของพลังดิน น้ำ ลม ไฟ คนจีนเรียกว่าฮวงจุ้ยสำหรับบ้านคนเป็นและฮวงซุ้ยสำหรับที่พักผู้ล่วงลับ ฮวงซุ้ยที่เนอร์วาน่าแตกต่างจากที่อื่น อนุสรณ์สถานเนอร์วาน่าขึ้นชื่อเรื่องความร่มรื่น สะอาด สร้างความสบายใจและสดชื่นให้ลูกหลานทุกครั้งที่มาเยี่ยม ต่างจากแปลงฝังที่อื่นๆที่ร้อนและรกจนลูกหลานแค่คิดที่จะมาก็เหนื่อยแล้ว

จากสถิตินั้น ลูกหลานจะแวะมาเยี่ยมบรรพบุรุษที่เนอร์วาน่ามากกว่าปีละ 1 ครั้ง เพราะ ที่นี่ไม่ใช่แค่ฮวงซุ้ย แต่คือสถานที่พักผ่อน พักกาย และพักใจ เมื่อลูกหลานอยากได้ความสบายใจ อยากได้พรก็มาขอจากบรรพบุรุษ สถานที่แห่งนี้จึงเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่ดีเยี่ยมสำหรับการพักผ่อนชั่วนิรันดร์

11

​แปลงฝัง

แปลงฝัง สุสานเนอร์วาน่า
โซนเกรซ สุสานคริสต์ แปลงฝังเดี่ยว พื้นที่ 2.025 ตรวสุสานคริสต์
สุสานคริสต์
โซนเอ แปลงฝังคู่ สุสานคริสต์ แปลงฝังโซนเอพื้นที่ 6 ตรว