โซน บี – แปลงฝังคอมโบ้ (ที่ดินพร้อมก่อสร้าง แบบคู่) ราคาสุทธิ 585,830บาท (ราคาในอนาคต 617,930บาท) ไม่สามารถเลือกแบบได้ (อยู่ระหว่างการก่อสร้างสามารถใช้พื้นที่ได้ในเดือนตุลาคม 2562)

แปลงฝังแพ็กเกจ ZONE D

แปลงฝังโซน D แบบฝังแพ็กเกจ แบบเดี่ยว ราคาปัจจุบัน 262,223 บาท (ราคาในอนาคต 280,413)

แปลงฝังโซน D แบบฝังแพ็กเกจ แบบคู่ ปัจจุบัน 419,586 บาท (ราคาในอนาคต 445,266 บาท)

 

แปลงฝังคอมโบ้ แบบคู่ Zone B และ Zone D

รายละเอียด เปิดแปลงฝังใหม่
Zone B – Combo Lot ( Double) โซนบี แปลงฝังคอมโบ้ แบบคู่ สามารถเลือกแปลงฝังได้
Zone D -Package Lot -Double โซนดี แปลงฝังแบบแพ็กเกจ แบบคู่ ไม่สามารถเลือกแถวได้ ขายตามลำดับที่ซื้อ(รายละเอียดตามด้านล่าง ข้อ 6 ,7)
Zone D – Package Lot Single โซนดี แปลงฝังแบบแพ็กเกจ แบบเดี่ยว ไม่สามารถเลือกแถว ขายตามลำดับที่ซื้อได้(รายละเอียดตามด้านล่าง ข้อ 6,8)

ทั้ง 3 แบบจะเป็น รูปแบบเป็นแบบที่สร้างเอาไว้แล้ว
-ค่าขุดหลุมจะถูกคิดคำนวนเป็นแบบ1หลุม หรือ 2หลุม (ตามแบบแปลงฝัง) ถ้าต้องการเปิดเแปลงฝังในครั้งต่อไปเสียค่าเปิดหน้าหลุมครั้งละ 13910บาท(ข้อ4ตามด้านล่าง)
-ถ้าเป็น2หลุม จะใช้1 หรือ 2 หลุมก็ได้ ตามความต้องการของลูกค้า

การผ่อนชำระเงิน ( สำหรับทุกZone)

ซึ่งจะมีราคาก่อนเปิดโครงการ (27/01/2562-26/09/2562)
••••และราคาโปรโมรชั่นเริ่ม (19/12/2561-26/01/2562)••••
1.ซื้อ 1 แปลงฝัง ดาวน์ 20% ผ่อนชำระ 12 เดือน
2.ซื้อ 2 แปลงฝัง ดาวน์ 20% ผ่อนชำระ 12 เดือน และสามารถชำระงวดแรกในเดือน กค 2562
3.ซื้อ 3 แปลงฝัง ดาวน์ 10% ผ่อนชำระ 12 เดือน และสามารถชำระงวดแรกในเดือน กค 2562

•ฟรีค่าธรรมเนียม 1 ครั้ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการโอนชื่อผู้ซื้อกรณีซื้อล่วงหน้า ••สำหรับคอมโบ้ และแพ็คเกจที่ขายในช่วงระยะเวลาโปรโมรชั่น••••

โปรโมรชั่นสำหรับลูกค้า
•••สามารถซื้อแซกีเต่ามังกร 1แปลงในราคา 42,800บาท(1 แปลงต่อทุกเคส)•••ภายใต้ชื่อผู้ซื้อเดียวกัน ก่อนวันที่30 มิถุนายน 2562

ภายใต้เงื่อนไข

 1. เมื่อลูกค้าซื้อ Zone B -Combo Lot แถว DA-DF
  2.เมื่อลูกค้าซื้อ Zone D -Package Lot แถว PSC -PSD และ แถว PDA-PDE
  3.สำหรับลูกค้าที่ยืนยันซื้อแปลงฝังระหว่างวันที่ 19/12/2561-26/1/2562

หมายเหตุ / Remark

 1. ราคาข้างต้นใช้กับยอดขายใหม่ที่ยืนยันการซื้อระหว่างวันที่ 19.12.2018 ถึง 26.01.2019 เท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นนี้ /
  Only NEW sale which submitted and confirmed on 19.12.2018 to 26.01.2019 is eligible to this promotion.
 2. ราคาที่ระบุไว้ข้างต้นใช้กับยอดขายใหม่ กรณีซื้อล่วงหน้าเท่านั้น
  / This above price is applicable to Pre Need confirmed sale only.
 3. แปลงฝังตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะยังไม่สามารถใช้พื้นที่ได้ จนกว่าจะถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 หรือวันที่อื่นๆ ในอนาคตซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของงานก่อสร้างในแต่ละโซน
  The Plot stets as above will not be available for use until 1st of October 2019 or such further date to be determined at the sole discretion of the company based on the completion of construction works of the respective zones.
 4. ราคาทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้นไม่รวมถึงค่าเปิดแปลงฝังในครั้งถัดๆไป หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ (จำนวน 13,910 บาท ต่อ ครั้ง) /
  The total price stated as above is excluding 2nd land utilizations fees (THB 13,910 per time).
 5. ก่อนที่จะมีการก่อสร้างหลุมฝังศพลูกค้าจะต้องชำระยอดคงค้างของหลุมฝังศพให้ครบถ้วน /
  Prior to commence the tomb construction, customer must fully settle the outstanding balance for burial plot.
 6. โซน ดี ไม่อนุญาตให้มีการเลือกแปลงฝังได้ภายใต้โปรโมชั่นนี้ จะต้องเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นไปตามลำดับการสั่งซื้อ /
  Zone D No choosing of lot is allowed under this promotion as it will be assigned by the company by following the running lot number sequence.
 7. Lโซน ดี : แปลงฝังแบบคู่เริ่มขายจากแถว PDA-8 ถึง PDA-138; และจากแถว PDB-8 to PDB-128 ตามลำดับ (จากซ้ายไปขวาของแถวล่างและจากนั้นไปที่แถวบนถัดไป)
  Zone D : The Double Lots will be sold starting from PDA-8 to PDA-138; and then from PDB-8 to PDB-128 in sequence (from the left to the right lots of a lower row and then to the next upper rowข).
 8. โซน ดี : แปลงฝังแบบเดี่ยวเริ่มขายจากแถว PSD-8 ถึง PSD-298; และจากแถว PDC-8 to PDC-298 ตามลำดับ (จากซ้ายไปขวาของแถวบนและจากนั้นไปที่แถวล่างถัดไป)
  Zone D : The Single Lots will be sold starting from PSD-8 to PSD-298, and then from PSC-8 to PSC-298 in sequence (from the left to the right lots of an upper row and then to the next lower row).
 9. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า/
  The Company reserves the right to amend any of the above prices from time to time as and when deemed necessary.

#nirvanamemorialparkthailand #สุสาน #ฮวงซุ้ยชลบุรี #ฮวงซุ้ยชลบุรี #fengshui #แปลงฝัง #สุสาน #nirvanamemorialparkt#ฮวงซุ้ย#ที่ดินทำสุสาน#เนอร์วาน่าเมมโมเรียลปาร์คบ้านบึง#สุสานเนอร์วาน่า #สุสานบ้านบึง

Line:asama1968  https://line.me/ti/p/D5FlhivOo

( Tel. 061 782 9644 Asama Saetan / DSD Agency Code 1046 )