แซกีเต่ามังกรเสริมดวง

แซกีเต่ามังกรเสริมดวง เจ่าอุ่งเสริมดวง

4289

แซกีเต่ามังกรเสริมดวง

เต่ามังกร เป็นสัตว์เทพที่มีพลังอำนาจ เป็นที่ศรัทธาสูงสุดของราชวงศ์ถัง ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ถังได้สร้างรูปปั้นเต่ามังกรไว้หน้าพระราชวัง และเป็นความเชื่อสืบต่อกันมาของชาวจีน  เพราะมีความเชื่อว่า เต่ามังกร เป็นลูกตัวที่  9 ของ พญามังกร ซึ่งออกมาตัวเป็นเต่าหัวเป็นมังกร.​

ความหมายของแซกีเต่ามังกรเสริมดวง

ความเชื่อของคนจีนกว่า 5,000 ปีที่สืบทอดกันมาเกี่ยวกับพลังงานตามธรรมชาติสามารถช่วยส่งเสริมบุคคลที่มีปัญหาต่างๆ ในชีวิตตามแต่ละช่วงวัยได้ จึงเกิดศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 3 ส่วน คือ ฟ้า คน ดิน ซึ่งตามศาสตร์วิชาฮวงจุ้ย (Feng Shui) นั้นกล่าวไว้ว่า คนเกิดจากดิน โดยมีฟ้าเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิต ดังนั้นเมื่อคนเกิดปัญหาที่แก้ไม่ตก หาสาเหตุไม่ได้ จึงต้องใช้พลังจากดินและฟ้ารวมกันช่วยให้คนๆ นั้นผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคโดยอาศัยผู้รู้ช่วยชี้แนะแนวทาง ซึ่งก็คือปราชญ์ หรืออาจารย์ หรือซินแส (เหล่าสือ) แล้วแต่จะเรียกขานกัน

ส่วนวิธีการหรือขั้นตอนการขอพลังจากดินและฟ้า

นั้นแบ่งแยกเฉพาะไปแล้วแต่ตระกูลของอาจารย์หรือซินแสที่มีการถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งในอดีตนั้นไม่นิยมเปิดเผยกับคนนอกระกูลหรือลูกศิษย์ต่างสำนัก

ในอดีตปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องหน้าที่การงานซึ่งคนทุกชนชั้นสมัยก่อนหวังสอบเข้ารับราชการ และการเติบโตในหน้าที่ราชการ จนได้เป็นแม่ทัพนายกอง และขุน อำมาตย์หรือแม้แต่กษัตริย์หลายๆ พระองค์ของจีนก็ใช้ศาสตร์นี้เช่นกัน เพื่อให้พระองค์มีอำนาจบารมี ปกครองบ้านเมืองให้มั่นคง เจริญรุ่งเรือง มีทายาทสืบต่อราชบัลลังก์ยาวนาน

สัตว์ พืช สิ่งของที่คนจีนนิยมใช้เป็นสัญลักษณ์มงคล มีมากมายหลายอย่าง ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงคือ มังกร  เต่า และ เต่ามังกร

ตามความเชื่อโบราณมังกร คือสัตว์ที่ทรงพลังและศักดิ์สิทธิ์แห่งฟ้าและดิน มีความเป็นมิตรมากกว่าความร้ายกาจ เป็นสัญลักษณ์ที่นำมาซึ่งความสุข และความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง คนจีนจึงใช้มังกรเป็นสัญลักษณ์ขององค์กษัตริย์ นอกจากนั้นยังมีความเชื่อที่ว่า

มังกร ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้สร้างกฎแห่งความใจบุญ เสริมสร้างความมั่นใจ และ ความเชื่อมั่นให้แก่กษัตริย์ในราชวงศ์ชิง    ซึ่งกษัตริย์จะนั่งบนบัลลังก์มังกร เดินทางโดยเรือมังกร เสวยอาหารบนโต๊ะมังกร และ บรรทมบนเตียงมังกร

เต่า เป็นตัวแทนของความยั่งยืน แข็งแรง อดทน มีเกราะป้องกันอันตราย

เต่ามังกร สัตว์เทพเจ้าในตำนานของจีนสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง อายุยืน สุขภาพดี ตั้งใจ มุมานะ นำไปสู่ความก้าวหน้า ความสำเร็จอย่างมั่นคง ยืนยาว และรวมถึงความเพิ่มพูนด้านทรัพย์สินเงินทอง และป้องกันคุ้มภัยจากสิ่งชั่วร้าย

  • เต่า เป็นตัวแทนของความยั่งยืน แข็งแรง อดทน มีเกราะป้องกันอันตราย
  • มังกร คือ ความยิ่งใหญ่ ความดีงาม ความกล้าหาญ วาสนาบารมีสูงส่ง จึงถือเป็นมงคลสูงสุด
  • เมื่อสัตว์มงคลทั้งสองชนิดมารวมกัน (เต่ามังกร) ซึ่งเป็นสุดยอดปรารถนาของชาวจีนในอดีต และเป็นที่เชื่อถือมาจนถึงปัจจุบัน

เต่ามังกร เป็นสัตว์เทพที่มีพลังอำนาจ เป็นที่ศรัทธาสูงสุดของราชวงศ์ถัง ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ถังได้สร้างรูปปั้นเต่ามังกรไว้หน้าพระราชวัง และเป็นความเชื่อสืบต่อกันมาของชาวจีน  เพราะมีความเชื่อว่า เต่ามังกร เป็นลูกตัวที่  9 ของ พญามังกร ซึ่งออกมาตัวเป็นเต่าหัวเป็นมังกร 

ราคาแซกี

ราคา “แซกีเต่ามังกรเสริมดวง

สามารถดาวน์20% ผ่อนชำระได้12เดือน ทำพิธีแซกีได้ต่อเมื่อชำระครบจำนวนเท่านั้น
ค่าใช้จ่ายในการทำพิธีแซกี 25000 บาท รวมของไหว้ ชำระโดยตรงกับซินแส

ขั้นตอนการทำพิธีแซกี

แจ้งวันเดือนปีเกิดและเวลา ให้กับซินแส ดูวันกฤษ์เพื่อทำพิธีแซกี
เตรียมเก็บ DNA เก็บเส้นผม เล็บมือ เล็บเท้า เก็บทุกนิ้ว เสื้อกางเกงชุ่มเหงื่อ เลือด
วันทำพิธีแซกีใส่เสื้อผ้าสีแดง

ใครที่ต้องทำพิธีแซกีอย่างเร่งด่วน
ทำการค้าแล้วไม่ประสบผลสำเร็จหรือมีอุปสรรคเยอะ
ป่วยสุขภาพไม่ดี
ชีวิตสมรสไม่ราบรื่น
บรรพบุรุษเผาไปแล้วไม่มีสุสานพลังหยินส่งเสริม 
สำหรับบุคคลที่อยากเสริมโชค เสริมบารมี และสุขภาพ

ผลลัพธ์การทำพิธีแซกีขึ้นอยู่ความเชื่อของแต่ละบุคคล

ขั้นตอนการทำพิธีแซกีเต่ามังกรเสริมดวง

ขั้นตอนการทำพิธีแซกี
แจ้งวันเดือนปีเกิดและเวลา ให้กับซินแส ดูวันกฤษ์เพื่อทำพิธีแซกี
เตรียมเก็บ DNA เก็บเส้นผม เล็บมือ เล็บเท้า เก็บทุกนิ้ว เสื้อกางเกงชุ่มเหงื่อ เลือด
วันทำพิธีแซกีใส่เสื้อผ้าสีแดง


ปรึกษา สั่งจองการทำพิธีแซกี แอดไลน์ @nirvanamemorial พร้อมแจ้งชื่อนามสกุล เบอร์โทรเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ

เพิ่มเพื่อน

กรุณาศึกษาข้อมูลให้เกิดความเข้าใจเนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

แบ่งปันประสบการณ์จากผู้ทำแซกี


#แซกีจักรพรรดิราคา#ค่าใช้จ่ายทำแซกี #ราคาการทำแซกี#แซกีราคา#ทำแซกีราคา#แซกีเต่ามังกรราคา #แซกีเสริมดวงราคา #เจ่าอุ่งค่าใช้จ่าย #สุสานคนเป็น #แซกีเสริมดวง #แซกีสุสานเนอร์วาน่า #แซกีเต่ามังกรสุสานเนอร์วาน่า #แซกีเต่ามังกรเสริมดวง แซกีสุสานเนอร์วาน่า